Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Borsec

                                                                                             

proiecte

Orașul Borsec este câștigătorul unui nou proiect de finanțare în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni 2014-2020”, măsura 2.1 ”Întâlnirea Orașelor Înfrățite”, cu titlul ”Întâlnirea orașelor înfrățite - Viitorul Europei și Alegerile Parlamentare 2019”, care are loc acum cu ocazia Zilelor Orașului Borsec. În acest proiect actorii principali sunt din 5 țări ale Uniunii Europene: Ungaria, Slovacia, Serbia, Republica Cehă și România - din 11 localități diferite ale acestor țări. Organizatori ai acestui eveniment sunt Primăria Oraș Borsec și Fundația Pro Borsec.

 

 

 

Orașul Borsec, cu sediul în Borsec, str. Carpați nr. 6/A intenționează să depună două proiecte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Cele două proiecte vizează reabilitarea a două clădiri care sunt incluse pe lista monumentelor istorice din judeţul Harghita, și anume: ”Restaurare și consolidare clădire din cadrul Ansamblului balnear 7 Izvoare – Casa de cultură – în stațiunea turistică Borsec, județul Harghita”, respectiv ”Restaurare și consolidare clădire – Vila nr. 49, azi Vila nr. 51 ”Emil” din stațiunea turistică Borsec, județul Harghita”.

Prin implementarea acestor proiecte se vor reabilita cele două clădiri, punând accent pe Restaurarea atmosferei de vilă balneară. Beneficiarul este interesat în restaurarea acestor calităţi ale clădirilor ce dau autenticitate şi se integrează în atmosfera vechii staţiuni.

Scopul general este reabilitarea acestor obiective de patrimoniu şi punerea lor în valoare prin acordarea posibilităţilor de vizitare.

Mai multe informații cu privire la aceste proiecte puteți afla sediul Primăriei Borsec din orașul Borsec, str. Carpați, nr. 6/A sau la nr. de telefon 0266 337001, interior 104 sau 107.