Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Borsec

                                                                                             

Zone protejate

Zona carstică „SCAUNUL ROTUND” care este cea mai importantă depunere de travertin din ţară cu formaţiuni carstice şi doline: „PEŞTERA CU STALACTITE”, „GROTA URŞILOR” şi „PEŞTERA DE GHEAŢĂ”. Zona are o suprafaţă de 70 ha.

Scaunul rotund

Intrare Pestera de Gheata

 

Rezervaţia botanică „HÁRMASLIGET” – este o poiană mlăştinoasă de cca 2 ha, situată în zona staţiunii în care se găsesc specii rare, cu ar fi  mesteacănul pitic (Betula humilis), care este un relict glaciar.

Perimetre de protecţie hidrogeologice stabilite pe baza H.G. nr.101/1997, referitoare la zăcământul hidromineral de la Borsec, sursele  de apă dulce şi nămol terapeutic. Însă există materializate pe teren zonele cu regim sever ale perimetrului de protecţie sanitară doar pentru izvoarele 1, 2, şi forajul F4.

 Perimetrul de protecţie sanitară a staţiunii balneo-climaterice stabilit de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină fizică şi Balneoclimatologie conform Ordonanţei Guvernului României nr.109/2000.